ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com
ข้าวสังข์หยดอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

฿110.00

฿ 100.00
นครศรีธรรมราช
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 25ก.ก.
ยังไม่ระบุ

฿1,386.00

฿ 1,260.00
ชัยภูมิ
ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ 25ก.ก.
ยังไม่ระบุ

฿1,276.00

฿ 1,160.00
ชัยภูมิ
ข้าวขาว ถุง5ก.ก.
ยังไม่ระบุ

฿198.00

฿ 180.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 5ก.กระยะเม่า
ยังไม่ระบุ

฿308.00

฿ 280.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์5ก.ก.สุญกาศ
ยังไม่ระบุ

฿418.00

฿ 380.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่105อินทรีย์ 1ก.ก.
ยังไม่ระบุ

฿440.00

฿ 400.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ระยะเม่า1ก.ก.×5
ยังไม่ระบุ

฿363.00

฿ 330.00
ชัยภูมิ
ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ 1ก.ก.แพ็ค5ถุง
ยังไม่ระบุ

฿242.00

฿ 220.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 1ก.ก.สุญกาศ
ยังไม่ระบุ

฿308.00

฿ 280.00
ชัยภูมิ
ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ 1ก.ก.แพ็คธรรมดา
ยังไม่ระบุ

฿77.00

฿ 70.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ 1ก.กระยะเม่า
ยังไม่ระบุ

฿99.00

฿ 90.00
ชัยภูมิ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์5ก.ก แพ็ค70ถุง ส่งฟรี
ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ แท้

฿16,324.00

฿ 14,840.00
ชัยภูมิ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์5ก.ก. ส่งฟรี
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿275.00

฿ 250.00
ศรีสะเกษ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์1ก.ก.
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿121.00

฿ 110.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์1ก.ก. แพ็คสุญกาศ
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿88.00

฿ 80.00
ชัยภูมิ