ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ช้อปเลย
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์5ก.ก.
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿264.00

฿ 240.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์1ก.ก. แพ็คสุญกาศ
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿99.00

฿ 90.00
ชัยภูมิ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์1ก.ก.
ปลูกด้วยกระบวนการอินทรีย์

฿121.00

฿ 110.00
ชัยภูมิ