ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ช้อปเลย

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์5ก.ก.

210.00 บาท

จำนวนสินค้าที่มี: 200

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า:

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า:

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน:

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านKTmallหนองจอก
โทร 0638484391