ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

อะโวคาโด้

90.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 89

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: พ่อปลูก ลูกขาย ปลอดภัย 100%

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า: ตลอดปี

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน:

อะโวคาโด้ ปลอดสาร สดจากสวน เจ้าของขายเอง

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านอะโวคาโด้ เชียงใหม่
โทร 0857129144