ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

มังคุดปลอดสารพิษ แพ็ค5ก.ก.

260.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 0

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: ผลผลิตทุกลูกผ่านการคัดคุณภาพ100%

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า:

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน:

จากเกษตรกร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านเทศบาลตำบลบ้านนา
โทร 0638484391