ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

ห้วยสะพานโฮมสเตย์ กาญจนบุรี

800.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 3

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: สะอาด สะดวก ปลอดภัย พักผ่อนสุขใจ ต้องที่ห้วยสะพานโฮมสเตย์ จ้าาาา

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า: ตลอดปี

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า: ต้องจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน และปฏิบัติตามระเบียบของบ้านพัก

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน: กรมการท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ

ห้วยสะพานโฮมสเตย์ ประกอบด้วยบ้านพักสามหลัง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว ช่วงเวลา ปี 2563-2568 (กรมการท่องเที่ยวจะประเมินทุกๆสามปี) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หมายเลข B 0273  ภายในบ้านพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ห้องนอนเที่สะอาดเป็นสัดส่วน พักได้ห้องละ 2 ท่าน ห้องน้ำ/สุขาที่เพียงพอกับจำนวนของผู้เข้าพัก ห้องครัวสำหรับประกอบอาหาร(กรณีมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน) มีสถานที่นั่งเล่นพักผ่อน มีร้านค้าในชุมชนที่จำหน่ายสินค้าในและนอกชุมชน มีบริการอาหารเช้า(ต้องแจ้งล่วงหน้าและจ่าย) นวดแผนโบราณ(โดยกลุ่มหมอนวดของชุมชน) บริการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยรถอีแต๋น หรือปั่นจักรยาน มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในบ้านพักเช่นนำพืชที่มีอยู่ในป่าชุมชนมาถักแหวน/กำไลมือด้วยเถาวัลย์ทอง ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นปอเต่าไห้ สานเปลไม้ไผ่ขนาดจิ๋วเป็นพวงกุญแจ เป็นต้น หรือประกอบอาหาร/แปรรูปอาหารด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนตามฤดูกาลเช่นตำน้ำพริกมะสัง แกงป่าหัวตาล แกงส้มผักหวานป่า ทำขนมจากตาล(ขนมตาล เต้าตาลลอยแก้ว จาวตาลเชื่อม) ทำน้ำสมุนไพร"ตะโก" น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่และน้ำสมุนไพรจากพืชในชุมชนอื่นๆ ห้วยสะพานโฮมสเตย์อยู่ใกล้โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน สถานีตำรวจอำเภอพนมทวน ธนาคารออมสิน ตู้กดเงิน ATM ร้านค้าสะดวกซื้อ ในช่วงระยะทาง 1-5 กิโลเมตร  อยู่ใกล้วัด 2 แห่งได้แก่วัดห้วยสะพานและวัดคงคา ซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านร้านค้าชุมชนตำบลหนองโรง
โทร 0819432618